Hidrociklin mast za hemoroide

[BKEYWORD

Hidrociklin mast obično koristimo bez prethodne konsultacije sa svojim lekarom. To je tubica masti koja se nalazi u našoj privatnoj kućnoj apoteci i koju upotrebljavamo za skoro sve lakše vrste kožnih zapaljenskih procesa: za bubuljicu na licu, za crvenilo na koži, za zaceljivanje ogrebotine, svrab, itd.

Gotovo da nema osobe koja nije makar jednom u životu namazala ovu mast ili dobila preporuku od bližnjih da je iskoristi ukoliko ima problem sa navedenim procesima. Međutim, hidrociklin mast, kao i svi drugi farmaceutski proizvodi ima svoju konkretnu i jasnu namenu i ne bi trebalo da se koristi pre nego što se usvoje znanja o njenoj pravilnoj upotrebi i mogućim neželjenim dejstvima.

Hydrocyclin lek u formi masti sadrži dva osnovna sastojka. Prvi je hidrokortizon , a drugi je tetraciklinski antibiotik, tj. Hidrokortizon spada u grupu kortikosteroida.

Kortikosteroidi imaju svoju široku dermatološku primenu. U fiziološkom smislu, kortikosteroidi predstavljaju hormone koje luči kora nadbubrežne žlezde. Kao takvi, oni imaju brojne funkcije. U farmakološkom smislu, naučnici su uspeli da razviju sintetičke proizvode, tzv. derivate ovih kortikosteroida koje proizvodi naš organizam. Zbog svojih karakteristika koje se tiču antiupalnih dejstava vrlo su korisni u terapijama bolesti kože koja je upaljena na bilo koji način.

Te upalne bolesti su najčešće atopijski dermatitis, seboreični dermatitis, klasični dermatitis, psorijaza, itd. Zbog svojih antialergijskih i antiupalnih svojstava, kortikosteroidi se apliciraju lokalno. Oni se vezuju za glukokortikoidne receptore, a potom pokreću proizvodnju lipokortina. Lipokortini zaustavljaju fosfolipazu tipa A2. Količina nastale arahidonske kiseline, koja je bazična supstanca za spajanje, tj. sintezu prenosioca upalnih procesa, je zavisna od razmere fosfolipaze i lipokortina.

Postoji četiri vrste kortikosteroida. Prva ili najslabija vrsta kortikosteroida obuhvata hidrokortizon, prednizolon i metilprednizolon. Druga vrsta sadrži umereno jake kortikosteroide, a to su flumetazon, fluperolon, dezonid, klobetazon, itd. Treća vrsta su jaki kortikosteroidi, kao što su dezoksimetazon, budezonid, amcinonid, ulobetazol, betametazon i dr.

Halcinonid i klobetazol spadaju u najjače kortikosteroide. Drugi naziv za hidrokortizon je kortizol. Kao što smo već napomenuli on se svrstava u slabe kortikosteroide. Ovaj steroidni hormon luči kora nadbubrežne žlezde, a interesantan je zato što učestvuje u regulaciji metabolizma ugljenih hidrata, masti i proteina i ima svoju ulogu tokom upale ili stresa i u različitim merama deluje na brojne sisteme u telu, tj. organizmu čoveka.

Kortizol, kao i drugi hormoni kore nadbubrežne žlezde koji imaju važno dejstvo na povećanje koncentracije glukoze u krvi, nazivaju se glukokortikoidi. Kortizol ima i protivupalno dejstvo. Ovo njegovo dejstvo se iskorišćava u lečenju mnogih bolesti, pa su sintetisana razna hemijska jedinjenja koja služe kao protivupalni lekovi koje zajedničkim imenom nazivamo kortikosteroidima. Glavno dejstvo kortizola jeste u jetri. U njoj kortizol povećava glukoneogenezu, smanjuje količinu proteina u svim ćelijama, osim u jetrinim ćelijama, povećava iskorišćavanje masnih kiselina za dobijanje energije u ćelijama i smanjuje iskorišćavanje glukoze u ćelijama.

Hidrokortizon ima kratko dejstvo. U odnosu na druge vrste kortikosteroida ima prednost jer se njegova razgradnja dešava u našoj koži i to u vrlo ubrzanom ritmu. On ne može da se akumulira i dovede do nuspojava.

Hidrociklin mast za hemoroide

Kortizol, kao i svi drugi kortikosteroidi, sprečava da se sintetiše tromboksan, leukotrien i prostaglandin. On smanjuje nivo neutrofila tamo gde je mesto upale, a samim tim zaustavlja one funkcije koje imaju makrofagi i leukociti koji se nalaze u našem tkivu.

Zahvaljujući kortizolu smanjuje se propustljivost kapilara. Hidrokortizon dovodi do stabilizacije membrane sa unutrašnje strane leukocita koji su neutrofilnog i bazofilnog tipa, pa sprečava da se oslobode prenosioci upalnog procesa. Svaki farmaceutski preparat koji sadrži hidrokortizon može se upotrebiti za lečenje dermatitisa ili ekcema. Ako je koža upaljena zbog infekcije, onda se koriste preparati koji sadrže mešavinu hidrokortizona i antibiotika.

Preparati sa hidrokortizonom se ne koriste na ranama otvorenog tipa, zato što krvotok ne bi smeo da ga apsorbuje. Neželjena dejstva se mogu ogledati u pojavljivanju strija ili, pak u istanjenoj koži na regijama koje se tretiraju.

Oksitetraciklin-hidrohlorid spada u grupu tetraciklinskih antibiotika. Ovi antibiotici imaju širok spektar dejstava. U tetraciklinske antibiotike spadaju tetraciklin, oksitetraciklin, doksiciklin, minociklin, metaciklin i demeklociklin. Tetraciklini inhibiraju sintezu proteina u osetljive mikroorganizme zahvaljujući aktivnom transportu.

Hidrociklin mast za hemoroide

Oni deluju bakteriostatski, ali ne i baktericidno. Tetraciklinski antibiotici deluju antimikrobno na širok spektar Gram pozitivnih i Gram negativnih bakterija: Chlamydia spp. U poslednje vreme se pojavio problem jer mnogi sojevi mikroorganizama više ne reaguju na ovu vrstu antibiotika njihova rezistentnost je smanjena, pa nisu više tako efikasni. Tetraciklinski antibiotici se uzimaju oralnim putem, a mogu se prepisivati i parenteralno. Primećena je bolja apsorpcija u odsustvu hrane kada je u pitanju apsorpcija iz creva.

Takođe je resorpcija smanjena ako se paralelno uzima mleko, antacidi ili preparati koji sadrže gvožđe. Kada je u pitanju klinička primena, tetraciklinski antibiotici su najupečatljiviji u suzbijanju infekcija koje su prouzrokovane mikroplazmama, hlamidijama, itd.

Oni se koriste u lečenju infekcija disajnih organa i u medicinskom terapijskom tretiranju akni. Oksitetraciklin je drugi po redu u grupi tetraciklinskih antibiotika. On deluje tako što ometa sposobnost bakterija da proizvedu esencijalne proteine. Me・utim, ・esto se ponavljaju i dok su prisutni mogu izazvati neprijatan ose・aj bola, svrab i pote邸ko・e pri odlasku u toalet. Napinjanje prilikom defekacije mo転e uticati na guranje unutra邸njeg hemoroida ka spolja, tako da se probije kroz analni otvor.

SPOLJA・NJI HEMOROIDI: Nalaze se ispod ko転e oko analnog otvora pa su zato vidljivi i upadljivi. Kod ovog tipa hemoroida mogu se formirati krvni ugru邸ci, 邸to dovodi do stanja koje se naziva tromboza. Spolja邸nje hemoroide mo転ete le・iti proizvodima kao 邸to su kreme ili masti. Masti i kreme se upotrebljavaju uglavnom topikalno, odnosno namenjene su za tretiranje spolja邸njih hemoroida. Prilikom odabira ovakvih proizvoda, va転no je potra転iti onaj koji u sebi sadr転i isklju・ivo prirodne sastojke.

Upravo takav je Hemoreks , najja・e prirodno sredstvo za le・enje hemoroida koje ・e vam pru転iti brzo i dugotrajno olak邸anje.

Ovaj melem predstavlja najbolji proizvod prirodnog porekla pomo・u kojeg se mo転ete re邸iti problemati・nih hemoroida i simptoma koji ih prate. Uspe邸no tretira analne ranice i sitne pukotine u predelu analnog otvora, kao i analni ekcem i svrab. Hemoreks u potpunosti le・i upalu koja prati hemoroide i istovremeno poma転e o邸te・enom tkivu da se 邸to pre regeneri邸e. Redovnim kori邸・enjem spre・i・ete ponovno javljanje hemoroida. Hemoreks je stvoren me邸anjem mo・nih prirodnih sastojaka da bi se dobio kvalitetan proizvod i delotvoran lek bez ispoljavanja ne転eljenih efekata.

Tako・e, u Hemoreksu se nalaze konzervansi koji su sertifikovani za upotrebu u proizvodnji prirodnih lekova i prirodne kozmetike. PERUANSKI BALZAM: Uljani biljni sok iz drveta Myroxilon , koje raste u Centralnoj i Ju転noj Americi, ima lekovito dejstvo i primenjuje se kod le・enja hemoroida, ali i opekotina, osipa, ogrebotina i drugih povreda ko転e. Podsti・e zarastanje ranica i ubrzava regeneraciju o邸te・ene sluzoko転e.

Hidrociklin mast za hemoroide

Spre・ava razvoj bakterija i ubla転ava upalu. EKSTRAKT DIVLJEG KESTENA: Aktivne supstance iz divljeg kestena u delotvorne u borbi protiv hemoroida prete転no zbog antiinflamantornih karakteristika i pobolj邸avanja mikrocirkulacije. Me・u tim supstancama se najvi邸e isti・e escin, koji 邸titi krvne sudove i pobolj邸ava cirkulaciju. Ote転ava curenje te・nosti iz vena i kapilara i ubrzava zarastanje ran.

2 Komentara “Hidrociklin mast za hemoroide

Pošalji komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *