Hemoroidi prirodno lecenje

[BKEYWORD

Unutra邸nji hemoroidi nastaju blizu po・etka analnog kanala, a spolja邸nji hemoroidi na analnom otvoru.

Prirodni lijekovi, čajevi i domaći čepići protiv hemeroida | Kreni zdravo!

Iako ne izazivaju ozbiljne zdravstvene probleme, le・enje hemoroida・ 邸uljeva ne treba odlagati, jer problem ・e sa vremenom sigurno postati ve・i. Ljudi koji imaju navedene probleme ・esto se nerado javljaju lekarima radi samog pregleda koji smatraju neugodnim, iako nije bolan.

Postoje brojni prirodni lekovi za le・enje hemoroida・ 邸uljeva , ali je svakako neophodno promeniti 転ivotne navike, prvenstveno na・in ishrane kod hemoroida , iz upotrebe izbaciti alkohol i duvan, unositi namirnice sa visokim sadr転ajem vlakana i unositi dovoljnu koli・inu te・nosti, najbolje vode. Osim vode mo転e se unositi te・nost u vidu blagih vo・nih sokova. Kada govorimo o fizi・koj aktivnosti , potrebno je svakodnevno 邸etati, najmanje jedan sat, budu・i da redovna fizi・ka・aktivnost podsti・e cirkulaciju, ubrzava metabolizam i probavu.

Pove・ana telesna te転ina, u・estalo dizanje te邸kih predmeta, hroni・ni zatvor, dugotrajno sedenje, ishrana previ邸e ljutom, slanom i kiselom hranom, dovodi do problema sa hemoroidima.

Problemi sa hemorodima postojali su od oduvek, ali danas, verovatno i vi邸e nego ikada pre, veliki broj ljudi tra転i alternativna mi邸ljenja o tome kako bolesti treba da budu spre・ene i le・ene. Osim ako je nastanak hemoroida 邸uljeva povezan sa starenjem ili trudno・om, postoje stvari koje mo転ete u・initi kako bi smanjili rizik od njihovog nastanka.

Dobra vest je da hemoroidi retko uzrokuju ozbiljne probleme, i obi・no su lako izle・ivi. Stru・njaci prvenstveno preporu・uju osobama s bolnim hemoroidima sedenje u toploj vodi 15 minuta, nekoliko puta dnevno — pogotovo nakon pra転njenja creva. Primeniti hladan oblog ili led na anusu 15 do 20 minuta 邸to ・e olak邸ati svrab i bol i tako smanjiti hemoroide i stvoriti manje osetljivo podru・je.

U・inite to nekoliko puta tokom dana, i smanjite oticanje i bol. Mo転ete koristiti tanku tkaninu u koju ・ete staviti kockice leda kako bi se spre・ilo smrzavanje ko転e. krompir, orasi, spana・, suvo gro転・e, suve 邸ljive,・ mekinje i druge 転itarice za doru・ak,・ sir・e,・ hleb od celog zrna 転itarica, brokoli, braon pirina・, ovas, pomorand転e, avokado, smokve, pasulj, papaja, 転itarice, jabuke, gra邸ak.

Pove・ajte unos vlakana, konzumirajte vi邸e sve転eg vo・a i povr・a, 転itarica, pasulja i ceralija. Bez uno邸enja ve・e koli・ine te・nosti, naro・ito vode, to ne・e biti potpuno, budu・i dehidracija mo転e dovesti do zatvora, 邸to pogor邸ava simptome hemoroida. Za ubla転avanje zatvora i na・in kako da se oslobodite hemoroida, je da popijete barem jednu ・a邸u vode uz svaki obrok i me・uobrok u toku dana. Naprezanje prilikom pra転njenja creva mo転e biti bolno i dovodi da stanje bude jo邸 gore, stoga nemojte predugo ・ekati na odlazak u WC, obratite pa転nju na signale koje vam daje va邸e telo.

 • Dobijenu smesu sipajte u pamu・nu tkaninu koju ・ete vezati da sadr転aj ne ispadne i nasloniti je na hemoroide.
 • Šta izaziva hemoroide? Unosite sveže voće i povrće, integralni hleb.
 • Kokosovo ulje dobija se iz kopre — su邸enog mesa kokosovog oraha.
 • alkoholna pi・a, za・injena hrana, kofeinski napici kao 邸to su kafa i gazirana pi・a, beli hleb, pekarski proizvodi od rafinisanog bra邸na kao 邸to su peciva, kola・i i pite, paste. Vreme obroka i koli・ina su veoma va転ni, trebalo bi imati ・etiri do pet manjih obroka tokom dana, jer to omogu・ava bolju probavu.

  Ne idite na spavanje punog 転eluca, zadnji obrok potrebno je da bude najmanje dva sata pre odlaska na spavanje.

  Hemoroidi prirodno lecenje

  Nastanak hemoroida 邸uljeva u najve・em delu izazvan je pogre邸nim na・inom 転ivota. Bilo koja metoda le・enja tako・e zahteva da ne jedete ljutu i preza・injenu hranu i da se odreknete konzumacije alkohola i duvana.

  Dnevno uno邸enje vi邸e hrane bogate vitaminom C pomo・i ・e vam ne samo da spre・ite bolesti, ve・ ・e vam pomo・i i u le・enju mnogih zdravstvenih problema. Kupus kao lek podjednako je dobar kao sve転i, ali i kao kiseli. Kiseli kupus ima veliku lekovitost, jer je bogat ne samo vitaminom C, ve・ i fosforom, gvo転・em, kalijumom i magnezijumom.

  Bogat je celulozom, koja pobolj邸ava varenje i ・isti organizam. Sadr転aj vitamina C i sumpora u kupusu uklanja otrove slobodne radikale i mokra・nu kiselinu koji su glavni uzro・nici ko転nih bolesti i reumatizma. Trudnice posebno treba da・ jedu ovo povr・e budu・i da omek邸ava stolicu i spre・ava zatvor, 邸to poma転e kod le・enja hemoroida.

  Hemoroidi prirodno lecenje

  Kokosovo ulje dobija se iz kopre — su邸enog mesa kokosovog oraha. Moderna istra転ivanja potvrdila su da ja・a imunitet , ubrzava metabolizam, pobolj邸ava probavu i da blagotvorno uti・e na za邸titu srca i krvnih 転ila.

  Kokosovo ulje mo転ete koristiti u pripremanju obroka, salata; ali i u masa転i udova i zglobova, budu・i da ima protivupalno dejstvo; kao losion za kosu — podsti・e rast i regeneri邸e kosu; za le・enje ekcema ; smanjenje simptoma Alchajmerove bolesti, itd. Tako・e se koristi i za le・enje hemoroida 邸uljeva , stavite kokosovo ulje na o邸te・enu ko転u direktno, zatim isperite vodom i ponavljajte postupak tokom dana.

  Koristite kokosovo ulje kao lek svaki dan, i dobi・ete 転eljene rezultate, za samo nekoliko dana. Hamamelis je severnoameri・ka biljka 邸irokih listova i neobi・nih cvetova. Flavonoidi, tanini i eteri・no ulje glavni su aktivni sastojci・koji imaju protivupalno i analgeti・ko dejstvo.

  Odli・an je prirodni lek koji se koristi za mnoge tegobe. Smanjuje upalu, smiruje osip na ko転i, tako・e se mnogi tonici na bazi ham.

  0 Komentara “Hemoroidi prirodno lecenje

  Pošalji komentar

  Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *